http://www.arprill.ecom.net.pl/
G³owa Jezusa 31cm -Czersk rze¼ba marmur

Rze¼ba nagrobna-sepulkralna jest to dziedzina twórczo¶ci artystycznej  zwi±zana g³ównie z kultem zmar³ych i d±æeniem do utrwalenia pamiźci o najbliæszych.Rze¼ba sakralna obejmuje czźsto róæne typy plastyki jak; rze¼ba figuralna,p³askorze¼by.

Jest w Polsce wiele cmentarzy, które s± nie tylko miejscem spoczynku zmar³ych i refleksji æyj±cych krewnych. Cmentarzy z niezwyk³ym, niepowtarzalnym klimatem, które zachwycaj± swoj± aur±, histori± i warto¶ci± artystyczn±.

Wykonujemy rze¼bź nagrobn± na zamówienie,pomæemy w projektowaniu

A Wilk Prill

G³owa Chrystusa-rze¼ba marmurKrzyæ marmurowy po renowacji-CzerskAnio³ek z ksi±æk± rze¼ba nagrobna 85cmAnio³ek z ksi±æk± rze¼ba nagrobna 85cm.
Anio³-rze¼ba nagrobna,kamień marmur,www.arprillecom.net.pl -BydgoszczAnio³ rze¼ba nagrobna - granit polny,cmentarz Kowale/Gdańsk,www.arprill.ecom.net.plAnio³ rze¼ba nagrobna 150x130x40cm (kamień ,granit _gry kuru} ) w TczewieAnio³,rze¼ba nagrobna 150x130x40,kamień-granit- gry kuru ,cmentarz w Tczewie-AR Prill.
Anio³ kolumna rze¼ba nagrobna 130cm marmur,Fulda (Niemcy) Anna Ryszard Prillanio³ rze¼ba nagrobna marmur 130cm, Fulda (Niemcy)- Anna Ryszard PrillAnio³ rze¼ba nagrobna marmur ok.60cm.Anio³ rze¼ba nagrobna marmur ok.60cm.-Piaseczno/Warszawy.
Anio³ rze¼ba nagrobna marmur ok.60cm.Anio³ rze¼ba nagrobna marmur ok.60cm.Pieta rze¼ba nagrobna ,kamień granit,www.arprillecom.net.pl -GniewAnio³ rze¼ba nagrobna,granit Przywidz
Pieta,rze¼ba nagrobna,granit - Pruszcz GDDziewczyna z róæ±,rze¼ba nagrobna,granit Pruszcz GdJezus w ogrójcu rze¼ba nagrobna,granit - greys kuru 130x90x40 cm.Jezus w ogrójcu,rze¼ba nagrobna,granit-Pruszcz Gd
Anio³ rze¼ba nagrobna, granit-madera,120x85x30cm.Pruszcz GdAnio³ rze¼ba nagrobna, marmur KwidzynAnio³ rze¼ba nagrobna 90cm. granit- gry kuru ,cmentarz Kosakowo AR PrillJezus pukaj±cy do drzwi rze¼ba nagrobna,marmur 40x60x10cm-K³odawa
¦w.Józef rze¼ba nagrobna,marmur 30x60x10-K³odawaAnio³-rze¼ba nagrobna,granit -madera cmentarz-pruszczańskirze¼ba nagrobna 130x40x40,kamień ,granit -gry kuru cmentarz- S³awno.rze¼ba nagrobna Jezus ratuje ton±cego granit. Fulda- Niemcy
rze¼ba nagrobna ¶w Józef-marmur 130cm, Fulda (Niemcy)Jezus rze¼ba nagrobna ;granit,marmur Fulda (Niemcy)Jezus wstaj±cy z grobu rze¼ba nagrobna granit Anna Ryszard PrillPieta rze¼ba nagrobna -granit 110x90x20,Cmentarz Rumia- Anna Ryszard Prill
¶w.Jerzy rze¼ba nagrobna marmur, Fulda (Niemcy)rze¼ba nagrobna granit Anna Ryszard PrillRze¼ba granit Anna Ryszard Prillrze¼by nagrobne granit Anna Ryszard Prill
rze¼ba nagrobna Maria z dzieci±tkiem, Fulda (Niemcy) Anna Ryszard Prillrze¼ba nagrobna,cmentarz Fulda (Niemcy) Maria Anna Ryszard PrillAnio³ rze¼ba nagrobna granit ,cmentarz Rumia-pieta rze¼ba nagrobna granit- gry kuru ,cmentarz Gdańsk
Rze¼ba nagrobna marmur,-Fulda Niemcy)pieta rze¼ba nagrobne,granit Anna Ryszard Prill Bydgoszcz,Rumia