http://www.arprill.ecom.net.pl/
Lwy Gdańskie -herb rze¼ba drewno dźbowe,pokryte bejc± czarn± rustykaln±.Galeria - sprzedam

Rze¼ba jest to dziedzina plastycznej twórczo¶ci,której przedmiotem jest kszta³towanie kompozycji trójwymiarowej
Artysta swoje prace wykonuje w materiale miźkkim jak drewno lipowe,dźbowe,jesionowe i materiale twardym jak kamień granit, marmur ,diapas,piaskowiec .Pracami artysty s± rzeb¼y  figuralne (pos±gi,popiersia,,pó³postacie,,g³owy i rze¼by portretowe), figuralne,reliefy.

Zapraszamy do galerii nacieszyę oczy sztuk± i zakupię dan± pracź.
A Wilk Prill

rze¼ba marmur Anna Ryszard PrillJózef Pi³sudski rze¼ba kamień marmur.galeria-sprzedamrze¼by akt .Galeria - sprzedamNika rze¼ba -drewno lipowe-65cm.Galeria - sprzedam
rze¼ba Tralka-putta diapaz Wenus z ryb± marmur. Anna Ryszard PrillJan Heweliusz-statuetka,rze¼ba ,marmur 26cm popiersie 14cm.Jan Heweliusz-patron Gimnazjum nr 2 w Gdańsku.rze¼ba kamień marmur cerraraewa rze¼ba drewno lipowe artysta przy pracy
akt kamień marmur 60cm.Galeria -sprzedampopiersie,rze¼ba marmur Annarze¼ba æyd w sieni pieni±dz w kieszeni25cm. Anna Ryszard Prill- sprzedamrze¼ba my¶liwska scenka rodzajowe d±b-38x38 Anna Ryszard Prill
rze¼ba podpora drewno-li[powe 90cm.Galeria- sprzedamrze¼ba podpora drewno-lipowe 90cm.Galeria- sprzedamrze¼ba plafonRze¼ba dekoracyjna ,Galeria - sprzedam
rze¼ba dekoracyjna .Galeria - sprzedamrze¼ba scenka rodzajowa do kominka diapaz. Anna Ryszard Prillrze¼ba scenka rodzajowa do kominka diapaz Anna Ryszard Prillrze¼ba scenka rodzajowa do kominka diapaz. Anna Ryszard Prill
scenka rodzajowa do kominka diapaz.Kooperacja Niemcy.rze¼ba Zegar Chronos drewno lipowe-65cm. Anna Ryszard Prillrze¼ba p³askorze¼ba Ignacy Paderewski Szko³o nr 4 Pruszcz Gdański Anna Ryszard Prillrze¼ba kaszubska para w tańcu drewno dźbowe-40cm. Anna Ryszard Prill
rze¼ba marmurowa jab³ko .galeria sprzedamrze¼ba 1,3m kamień granit- grey kururze¼by Herkules-130,dziewczyna z doniczk± na kwiaty marmur cerrara 130cm. Anna Ryszard Prillrze¼ba putta z doniczk± na kwiaty marmur cerrara 130cm. Anna yszard Prill
razem z prac± rze¼ba -wenus z ryb± Anna Ryszard Prill
Wpisz tre¶ę wiadomo¶ci.
Wpisz swój adres email.Przepisz kod z obrazka.